int(1)

Novinky

Letecký snímek Nových Dvorů z roku 1949

26.2.2018

Nové Dvory

Nový územní plán

10.1.2016

Schválený nový územní plán místní části Nové Dvory.

Zde je k nahlédnutí konečná verze: Územní plán 2014

Nový geoportál

10.1.2016

Nový mapový geoportál

int(1)

Připravované akce

InformaceSoučasnost honebního společenstva

Aktuality:

Valná hromada

 HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA Kamenná – Nové Dvory

 se koná

 

1.února 2023  v 18.00 hod.

 

v knihovně v Nových Dvorech

 

Program:

1) Zahájení a schválení programu valné hromady

2) Zpráva o hospodaření Mysliveckého sdružení vrchovina

3) Zpráva výboru HS za poslední období

4) Volba předsedajícího, zapisovatele, sčítačů hlasů, mandátové, volební a návrhové komise

5) Zpráva mandátové komise

6) Schválení jednacího a hlasovacího a volebního řádu valné hromady

7) Projednání nových orgánů HS

8) Volba nových orgánů HS

9) Zpráva volební komise

10) Zpráva o hospodaření Honebního společenstva  a o revizi účtu

11) Návrh na naložení s finančními prostředky HS Kamenná – Nové Dvory

12) Návrh a schválení nové nájemní smlouvy o pronájmu honitby HS Kamenná – Nové Dvory

13) Diskuse

14) Usnesení a závěr

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se