Novinky

Nový územní plán

10.1.2016

Schválený nový územní plán místní části Nové Dvory.

Zde je k nahlédnutí konečná verze: Územní plán 2014

Nový geoportál

10.1.2016

Nový mapový geoportál

Připravované akce

InformaceSoučasnost obce

_nwj3789_3Dokončená budova pro občanskou komisi a hasičskou zbrojnici v Nových  Dvorech. 

Nové Dvory jsou jednou ze tří místních částí města Polná, od kterého je vzdálena 3 km západním směrem. Nachází se v katastrálním území Nové Dvory u Kamenné a leží v charakteristickém prostředí Českomoravské Vrchoviny. Převážná část katastrálního území obce jsou pole, na jihu ohraničená lesním porostem. Celá obec je uložena do mělkého žlabu vodoteče, na kterou je napojena soustava čtyř rybníků. Voda z nich odtéká regulovaným potokem do Dolních Věžnic, kde se vlévá do Šlapanky a následně do Sázavy. 

Vesnice je rozprostřena kolem historické návsi a podél silnice III. třídy, která prochází obcí z Polné do Kamenné. 

Zajímavými objekty lidového stavitelství na návsi jsou částečně zachovalé štíty domů č.p. 7, 14, 16 a požární zbrojnice, vedle které se nachází nově zbudované dětské hřiště. V roce 1998 byla na návsi postavena kaplička zasvěcena Sv. Trojici. Druhá kaplička, postavená před sto lety, se nachází v březovém hájku pode vsí. 

V obci převládá zemědělská činnost. Hospodaří zde soukromí zemědělci a Dobrosev a.s. se sídlem v Dobroníně.

25.2.2017 - Masopust


 
Nastavení fotogalerie

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky