int(1)

Novinky

Letecký snímek Nových Dvorů z roku 1949

26.2.2018

Nové Dvory

Nový územní plán

10.1.2016

Schválený nový územní plán místní části Nové Dvory.

Zde je k nahlédnutí konečná verze: Územní plán 2014

Nový geoportál

10.1.2016

Nový mapový geoportál

int(1)

Připravované akce

InformaceKnihovna


 

 

                                                                 M í s t n í   k n i h o v n a                       

 

 

                     

Půjčovní doba:

Pondělí: 16:00- 17:00

Internet: 

Pondělí: 16:00 - 17:00

                                           

   Místní knihovna  se nachází  ve  schůzovní  místnosti  víceúčelové  budovy . Je zde take umístěn počítač s napojením na internet.   Základní knižní fond v počtu  650 knih, pravidelně  doplňovaný  knihami z výměnných souborů  Městské knihovny v Jihlavě ,  případně výpůjčkami  z Husovy knihovny  v Polné,  zaručuje široký výběr knih pro všechny věkové kategorie a všestranné  zájmy čtenářů.

 

Knihovnice : Marie Rychlá

 

 

On-line catalog 

 

Seznam-knih-ve-stalem-fondu

 

Seznam knih výměnného fondu 

 

Nové  knihy 

 

 

 Historie  knihovny.                                                                  

 

   V zimním období  let 1926/27 zapůjčila Husova knihovna v Polné  místní  menšinové české škole v Nových  Dvorech v čp. 6 u Došků 96 knih. Rok poté zde byla zřízena česká veřejná knihovna. Její  základní  fond obsahoval 60 vázaných knih získaných učitelem Prouzou od známých a od pana Šípka . Vedle veřejné knihovny byla zde i knihovna žákovská čítající v roce 1932 devadesát svazků.      Po  zrušení české menšinové školy v roce 1939 byly knihy pravděpodobně  uschovány  v domě  čp. 6.

 

     V roce 1945 byly knihy umístěny ve skříni v kanceláři Národního výboru , nejprve v čp. 36 /u Dlabáčků/ a později v domě čp. 31, kam byla kancelář Místního národního výboru přemístěna. Knihovníkem   byl pan Jan Rychlý.  V roce 1953 obsahoval knihovní fond 350 knih.

 

     V roce 1975  byla jmenována knihovnicí Marie Rychlá.  Půjčování  knih bylo obnoveno v listopadu  téhož  roku po revizi knihovního fondu, kterou provedly pracovnice Husovy

 

knihovny v Polné.   V evidenci zůstalo 153 knih, které byly uloženy v jedné skříni  v  místnosti  Místního národního výboru  Nové Dvory.

 

     V roce 1976 darovalo JZD Kamenná – Nové Dvory knihovně 89 knih. Stálý knižní fond čítající  249 knih byl pravidelně doplňován  výměnnými soubory knih z Husovy knihovny v Polné. Knihy si  pravidelně půjčovalo  23 čtenářů.

 

     V letech 1980 až 1983 byla činnost knihovny přerušena z důvodu rekonstrukce budovy bývalé  Základní školy,  ve  které  byla knihovna umístěna.

 

       V roce 1983 se stala veřejnou univerzální knihovnou Místního národního výboru v Polné. Její činnost byla obnovena od září  téhož roku.  Inventář knihovny, umístěné ve schůzovní místnosti, byl doplněn třemi regály a skříňkou na písemnosti, dovezenými z Husovy knihovny v Polné.  Stálý knižní fond čítající  264 svazků byl doplněn čtyřmi  výměnnými  soubory  v množství 180 knih.

 

      V roce 1984 bylo registrováno 25 čtenářů, kteří si vypůjčili 1049 knih. Z tohoto počtu si  665 knih  vypůjčily  dětští  čtenáři. 

 

      V roce 1986 Rada ONV Jihlava  udělila knihovně  Čestné uznání  v okresním kole  soutěže  ,,Budujeme   vzornou  lidovou  knihovnu”.

 

       Od 1.1.2003 je Místní lidová knihovna součástí Husovy knihovny v Polné. 

 

       V roce 2007 byla knihovna vybavena počítačem se zapojením na internet, který  využívají především děti a mládež. Za dobré výsledky byla vyhodnocena jako jedna z 16 nejlépe pracujících  neprofesionálních  knihoven  v kraji Vysočina.

 

     V roce 2012 byl instalován  do počítače, který knihovně  daroval  Rotary klub Jihlava,  výpůjční systém Clavius  napojený  na Městskou knihovnu v Jihlavě. 

 

     Od roku 2013 půjčuje knihovně výměnné  soubory knih Městská knihovna v Jihlavě. Nadále pokračuje  spolupráce s Husovou knihovnou v Polné. 

 

 

             Husova knihovna Polná

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se