Obec

je jednou ze tří místních částí města Polná, od kterého je vzdálena 3 km západním směrem. Nachází se v katastrálním území Nové Dvory u Kamenné a leží v charakteristickém prostředí Českomoravské Vrchoviny.

Převážná část katastrálního území obce jsou pole, na jihu ohraničená lesním porostem. Celá obec je uložena do mělkého žlabu vodoteče, na kterou je napojena soustava čtyř rybníků. Voda z nich odtéká regulovaným potokem do Dolních Věžnic, kde se vlévá do Šlapanky a následně do Sázavy. 

Vesnice je rozprostřena kolem historické návsi a podél silnice III. třídy, která prochází obcí z Polné do Kamenné. 

Zajímavými objekty lidového stavitelství na návsi jsou částečně zachovalé štíty domů a požární zbrojnice, vedle které se nachází nově zbudované dětské hřiště. V roce 1998 byla na návsi postavena kaplička zasvěcena Sv. Trojici. Druhá kaplička, postavená před sto lety, se nachází v březovém hájku pode vsí. 

V obci se každoročně konají různé kulturní akce.

 

Fotogalerie:

Obec

 

Obchod v Nových Dvorech

Po dohodě se společnosti Lapek byla prodejna v Nových Dvorech uzavřena.

V jednání je pojízdná prodejna pro naší obec, zahájení termínu provozu pojízdné prodejny prozatím neznáme.

Budeme Vás průběžně informovat, zachování prodeje potravin v naší obci prostřednictvím pojízdné prodejny budeme i nadále řešit.