Místní knihovna  se nachází  ve  schůzovní  místnosti  víceúčelové  budovy . Je zde take umístěn počítač s napojením na internet. Knižní fond je pravidelně  doplňovaný  knihami z výměnných souborů  Městské knihovny v Jihlavě ,  případně výpůjčkami  z Husovy knihovny  v Polné,  zaručuje široký výběr knih pro všechny věkové kategorie a všestranné  zájmy čtenářů.

 

Půjčovní doba:

Pondělí: 16:00- 17:00

Internet: 

Pondělí: 16:00 - 17:00

 

Knihovnice : Marie Rychlá

 

 

Historie místní knihovny

V zimním období  let 1926/27 zapůjčila Husova knihovna v Polné  místní menšinové české škole v Nových  Dvorech v čp. 6 u Došků 96 knih. Rok poté zde byla zřízena česká veřejná knihovna. Její základní fond obsahoval 60 vázaných knih získaných učitelem Prouzou od známých a od pana Šípka . Vedle veřejné knihovny byla zde i knihovna žákovská čítající v roce 1932 90 svazků. Po zrušení české menšinové školy v roce 1939 byly knihy pravděpodobně uschovány v domě čp. 6.

V roce 1945 byly knihy umístěny ve skříni v kanceláři Národního výboru , nejprve v čp. 36 /u Dlabáčků/ a později v domě čp. 31, kam byla kancelář Místního národního výboru přemístěna. Knihovníkem byl pan Jan Rychlý. V roce 1953 obsahoval knihovní fond 350 knih

V roce 1975  byla jmenována knihovnicí Marie Rychlá.  Půjčování knih bylo obnoveno v listopadu téhož roku po revizi knihovního fondu, kterou provedly pracovnice Husovy knihovny v Polné. V evidenci zůstalo 153 knih, které byly uloženy v jedné skříni v místnosti Místního národního výboru Nové Dvory.

V roce 1976 darovalo JZD Kamenná – Nové Dvory knihovně 89 knih. Stálý knižní fond čítající 249 knih byl pravidelně doplňován  výměnnými soubory knih z Husovy knihovny v Polné. Knihy si pravidelně půjčovalo 23 čtenářů.

V letech 1980 až 1983 byla činnost knihovny přerušena z důvodu rekonstrukce budovy bývalé  Základní školy, ve  které byla knihovna umístěna.

V roce 1983 se stala veřejnou univerzální knihovnou Místního národního výboru v Polné. Její činnost byla obnovena od září téhož roku. Inventář knihovny, umístěné ve schůzovní místnosti, byl doplněn třemi regály a skříňkou na písemnosti, dovezenými z Husovy knihovny v Polné. Stálý knižní fond čítající 264 svazků byl doplněn čtyřmi výměnnými soubory v množství 180 knih.

V roce 1984 bylo registrováno 25 čtenářů, kteří si vypůjčili 1049 knih. Z tohoto počtu si  665 knih vypůjčily  dětští čtenáři. 

V roce 1986 Rada ONV Jihlava udělila knihovně  Čestné uznání  v okresním kole  soutěže  ,,Budujeme vzornou  lidovou knihovnu”.

Od 1.1.2003 je Místní lidová knihovna součástí Husovy knihovny v Polné. 

V roce 2007 byla knihovna vybavena počítačem se zapojením na internet, který využívají především děti a mládež. Za dobré výsledky byla vyhodnocena jako jedna z 16 nejlépe pracujících neprofesionálních  knihoven  v kraji Vysočina.

V roce 2012 byl instalován do počítače, který knihovně  daroval  Rotary klub Jihlava, výpůjční systém Tritius  napojen  na Městskou knihovnu v Jihlavě. 

Od roku 2013 půjčuje knihovně výměnné  soubory knih Městská knihovna v Jihlavě. Nadále pokračuje  spolupráce s Husovou knihovnou v Polné. 

 

Knihovna vysočiny - 2007

 

Obchod v Nových Dvorech

Po dohodě se společnosti Lapek byla prodejna v Nových Dvorech uzavřena.

V jednání je pojízdná prodejna pro naší obec, zahájení termínu provozu pojízdné prodejny prozatím neznáme.

Budeme Vás průběžně informovat, zachování prodeje potravin v naší obci prostřednictvím pojízdné prodejny budeme i nadále řešit.